Pitali smo! Koridori kažu: Rokovi se poštuju, 26. oktobra biće sve završeno!

10. septembar 2021. 12:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Nedavno smo poslali mejl Preduzeću Koridori Srbije kako bi dobili informacije za koje ovde teško dobijamo odgovore. Iz Preduzeća "Trejs2, obično, kažu da  sve te detalje možemo da dobijemo u Beogradu.

 Ništa novo!

Da podsetim da je na desetine vaših primedbi, pitanja bilo upravo na radove u Prčevcu i kroz Rsovce. Dakle, u naseljenim delovima.

S obzirom na turističku sezonu, veliki broj turista i meštana sela u Gornjem Visoku prolaze ovim nezavršenim deonicama, takoe negoduju na uslove na putu.

....................................................................................

Koridori Srbije d.o.o.

Odeljenje za odnose s javnošću

Tel.kanc. 011/2630-965

Molim vas, potrebne su nam informacije o toku radova u Okrugu Pirot koje finansiraju Koridori Srbije.

Presek!

1.Šta je završeno, gde, iznos, izvodjač!?

2.Šta je u toku? Gde, iznos, izvođač, rokovi!?

3.Šta je ostalo da se radi?

Molim vas što pre. Ljudi pitaju.

POSEBNO TREJS  I GORNJI VISOK!

Koridore pratimo savesno od prvog dana!

Pozdrav

Nenad Paunović

 .....................................................................................

Odgovore iz Koridora ilustrovali smo video snimcima koji su urađeni početkom ove sedmice.

Obnova puteva u zoni Istočnog kraka Koridora 10 odnosi se na rehabilitaciju 70 kilometara državnih puteva na teritorijima opština Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Niška Banja.

Radovi vredni nešto manje od 20 miliona evra finansiraju se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i republičkog Budžeta.

Izvođač radova je JV Trace Group Hold PLC i Trace Srbija a.d. Niš. 

Rehabilitacija, tj. pojačano održavanje državnih puteva povezanih sa autoputem E 80, u svemu se odvija u skladu sa ugovorenim rokom i odobrenim dinamičkim planom.

Radovi na rehabilitaciji puteva započeti su 04. maja 2020. godine, a rok za završetak radova je 26. oktobar 2021. godine.

...........................................................................

Na suštinski završenim deonicama koje su u javnom saobraćaju započeta je procedura tehničkog prijema:

- Niška Banja-Jelašnica

- Skretanje za Bancarevo-Most 9a

- Bancarevo-Ploče

- Donja Glama - čvor Bela Palanka

- skretanje za Pajež ka Donjoj Glami

- Niška Banja-Konjički klub

- Sadikov Bunar – Blato

- Sopotska petlja - ulaz u Pirot (Industrijska zona)

- Slavinja – Izatovci i Protopopinske vodenice – Smilovci

- Gornja Držina-čvor Sukovo

Intenzivni su radovi na sledećim deonicama:

-Na podeonici Ploče-Crvena Reka fizička realizacija posla je 94%, u toku su završni radovi i priprema za asfaltiranje

-Pirot (Mali most) - Kitka (kamenolom), stepen fizičke realizacije je 57%

-Manastir Sv. Ilija – Rsovci, stepen fizičke realizacije 73%

- Manastir Poganovo–Komje, stepen fizičke realizacije je 70%

- Deonica čvor Dimitrovgrad - ukrštanje sa lokalnim putem za mesto Verzar-fizička realizacija 64%

Važno je napomenuti da je prilikom izvođenja predmetnih radova prema zahtevu JKP ViK Pirot i Gradske uprave, izvršena zamena vodovodne mreže u dužini od 600m, na deonici Pirot (mali most) Kitka, čime je obezbeđeno pouzdano vodosnabdevanje meštana i trajnost kolovozne konstrukcije.

U toku su aktivnosti oko započinjanja radova na kolovoznoj konstrukciji, prema izmenjenom projektu upravo zbog izvođenja predmetnih radova.

Izvedenom rehabilitacijom državnih puteva u zoni istočnog kraka Koridora 10 biće unapređena postojeća mreža koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre, a poboljšaće se i opšta bezbednost drumskog saobraćaja.

Odeljenje za odnose s javnošću Koridora Srbije