Ekonomskoj školi 1,2 miliona dinara za nabavku opreme za specijalizovan kabinet za preduzetništvo, bankarstvo i osiguranje

21. april 2022. 11:22 Društvo Pirot Plus Online

Ministarstvo pravde Republike Srbije je 03.02.2022. objavilo javni poziv o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 2022.godinu.

Ekonomska škola Pirot je konkurisala sa projektom: “Nabavka IКT oprema za specijalizovan kabinet za preduzetništvo, bankarstvo i osiguranje”.
Projekat je odobren i Ekonomska škola Pirot će na osnovu rešenja o dodeli sredstava, koje je potpisala predsednik Vlade RS Ana Brnabić, dobiti 1.215.360 dinara.

Projektom je predviđena nabavka IКT opreme: hardver sa pratećim legalnim softverom za dva (2) povezana specijalizovana kabineta, gde realizujemo časove PREDUZETNIŠTVA, BANКARSTVA i OSIGURANJA, za profil: ekonomski tehničar, finansijski administrator i za profil: službenika u bankarstvu i osiguranju.

Projekat je u skladu sa ciljevima Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. posebno sa opštim ciljem broj 1: “Povećani kvalitet nastave i učenja, pravednost i dostupnost preduniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja i ojačana vaspitna funkcija obrazovnovaspitnih ustanova”.
Nabavkom pomenute savremene opreme, unapređujemo obrazovni proces i povećavamo nivo kreativnosti i inovativnosti predmetnih profesora Ekonomske škole Pirot, povećavamo nivo digitalnih kompetencija, radimo na svom stručnom usavršavanju i nastavljamo sa pružanjem dodatne podrške sadašnjim i budućim učenicima koji upišu našu školu.

Direktor
Marjan Ćirić,prof.