Ekonomska škola Pirot priprema plan upisa za sledeću školsku godinu

19. novembar 2019. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

Od ove godine sve srednje škole su uvele elektronski dnevnik. U razgovoru sa direktorom Ekonomske škole, Marjanom Ćirićem, čuli smo da je to od ove školske godine zvanična procedura vođenja evidencije učenika i svih elemenata nastave. Ćirić je dodao da je školska godina počela bez ikakvih problema, dobili su i upisali isti broj odeljenja i nije bilo problema sa tehnološkim viškovima.

Kada su u pitanju aktuelnosti u školi ovih dana se radi na planu upisa za narednu školsku godinu.

Polovinom decembra na sednici Nastavničkog veća biće dat predlog plana upisa, ali s obzirom na trenutno stanje u školi, Ćirić ne očekuje izmene po tom pitanju.

Direktor Ekonomske škole Marjan Ćirić istakao je da se i profesori konstantno usavršavaju u čemu im u velikoj meri pomaže lokalna samouprava. Ekonomska škola je 8. i 9. novembra organizovala seminar pod nazivom "Emocionalni aspekti i motivacija za školsko učenje" koji je prošlo 30 polaznika.