Dve nove mere za unapređenje energetske efikasnosti. Finansijska podrška za ugradnju solarnih panela i nabavku peći na pelet

01. jul 2022. 15:39 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U okviru realizacije Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu, raspisan je  Javni konkurs za izbor privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja.

Cilj sprovođenja mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Pirota, rekao je Bojan Ivković, gradski energetski menadžer

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Rok za podnošenje prijava privrednjih subjekata  je 15 dana od dana raspisivanja, zaključno sa 18.07.2022. godine.

Danas je raspisan i Konkurs za građane koji je delom finansiran sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine. Reč je o sufinansiranju nabavke kotlova (peći) na pelet, konkurs koji je sličan onom koji se realizuje sa Ministarstvom energetike, samo je procedura nešto jednostavnija, rekao je Ivković

Rok za podnošenje prijava građana za ovaj Konkurs je 21 dan od dana raspisivanja, zaključno sa 22.07.2022. godine.