Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina: Promeniti model upravljanja zaštićenim prirodnim dobrom!

25. decembar 2020. 12:41 Društvo Pirot Plus Online

Saopštenje

Na vašem Portalu 10.12.2020.  objavljen je tekst u kome prenosite ocene direktora Parka prirode Stara planina o uspešnosti ostvarivanja programa i planova upravljanja. 

Svakako je za pohvalu rad uprave PP Stara planina na uspostavljanju i uredjenju pešačkih staza na nekoliko lokacija.  Direktor izdvaja popularnu stazu u kanjonu Vladikine ploče, na potezu od sela Rsovci do Pakleštice i mi se slažemo da je ovo izuzetan doprinos i razvoju eko turizma za oba sela. Direktor ističe i da je uredjen kamp prostora u ataru sela Temska, kao i plato ispred Centra za posetioce na Vrelu, poribljavanje ribarskog područja Stare Planine gde je u poslednjih nekoliko godina pušteno preko 100.000 jedinki. Ovo su zaista odlični rezultati i mi pozdravljamo sve napore uprave u cilju očuvanja i promocije prirodnih bogatstava našeg kraja. Darko Đorđević je sigurno jedan od najperspektivnijih menadžera u srpskim zaštićenim prirodnim dobrima i verujem da će se to i pokazati u budućnosti i kroz realizaciju još značajnijih projekata kako u oblasti konkretne zaštite staništa i vrsta tako i u oblasti razvoja zelene infrastrukture. 

Ali postoji ovde jedan veliki problem i za taj problem nije odgovoran ni Darko Đorević, direktor Parka prirode Stara planina ni bilo koji inženjer ili šumarski tehničar (rendžer) ni u Pirotu a ni u Boljevcu gde su stacionirani i formalno i pravno radnici i rukovodstvo Parka prirode Stara planina. 

Problem je u zastarelom i pogrešnom modelu upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima u kome u praksi ne upravlja zaštićenim prirodnim dobrom uprava Parka već je direkcija Javnog preduzeća Srbijašume ta koja u svojim šumskim gazdinstvima formira zavisni ogranak preduzeća koji formalno nosi naziv“ Park prirode Stara planina“. JP Srbijašume tako u svom poslovanju preko svojih ogranaka (šumskih gazdinstava i uprava parkova prirode) nameće ekonomski koncept poslovanja gde apsolutni prioritet ima gazdovanje, većinom seča šume, lov i ribolov pa tek na kraju zaštita prirode. 

    Ovakav centralizovani model upravljanja ne uključuje adekvatno ni predstavnike lokalnih samouprava, ni predstavnike sela sa teritorije parka i zapravo koči efikasnu međusektorsku saradnju. 

   Da je ovo pogrešan koncept vidi se iz Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Parka prirode Stara planina, po odredbama iz odeljka VII i VIII upravljač je odgovoran za nadzor u izgradnji objekata i uređenju prostora i za  održavanje čistoće i upravljanje otpadom i ako za to nema kapacitete u ljudstvu te se na rad u ovoj oblasti upravljaču uvek mogu staviti primedbe.  

U odeljku X definisane su i obaveze u oblasti obrazovanja i istraživačkog rada. Ovde moram da pomenem i Centar za posetioce Vrelo koji je trebalo da bude nosilac obrazovnog i istraživačkog rada ali da bi ispunjavao svoju funkciju Centar bi morao da ima najmanje dva zaposlena čuvara parka koji bi u Centru radili puno radno vreme a umesto toga Centar u koji je uloženo 300 000 eura ne radi u punom kapacitetu veći deo godine.

Odlično je dakle to što su uredili popularnu stazu u kanjonu Vladikine ploče tako što je napravljen mostić ali ako krenete da obiđete na pr. Jelovičko vrelo, imaćete velike muke da pređete mostić koji je kao i sve u okolini izletišta ruiniran i zapušten.       

Šta treba da ima prioritet? Postoji li demokratski mehanizam uključivanja šire javnosti u određivanje prioriteta kod izgradnje infrastrukture? Kako se raspoređuju sredstva od ekonomskih delatnosti na teritoriji Parka prirode Stara planina?

Zakon o Nacionalnim parkovima propisuje obavezu uprave parka da oformi savet korisnika! Savete korisnika čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čije se aktivnosti odvijaju na području Nacionalnog parka. 

Oni će učestovati u izradi planova i programa upravljanja Nacionalnim parkom i određivanju prioriteta. Uvođenje Saveta  parka je sociološki i kulturološki minimum uključivanja građana u procese odlučivanja i ako nije  definisana kao zakonska obaveza može se lako uspostaviti ako postoji istinska želja da se prihvataju sugestije građana.

Postoje naravno i modeli upravljanja koji u potpunosti zavise od lokalne zajednice, koja ima odlučujuću ulogu u upravljanju a ne javno preduzeće kakav je slučaj kod nas. Društvo Stara planina se zalaže za Francuski model upravljanja u parkovima prirode. To je model u kome upravljanje parkovima prirode pripada lokalnoj zajednici.  

Da bi skrenuli pažnju na probleme u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima Društvo Stara planina podnelo je zbog pomenutih nepravilnosti prigovore Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine u kojima ukazujemo na nelogičnosti i nepravilnosti u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima. Nastavićemo sa isticanjem nepravilnosti sve dok se ne otvori istinski dijalog koji će pomoći da se izabere funkcionalan model upravljanja koji će omogućiti i vidljiviji održivi razvoj ovog područja.

Pozivamo još jednom građane da se pridruže našoj inicijativi i da nam se jave sa svojim zapažanjima u vezi upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima. Kontakt i više informacija mozete pronaći na sajtu drustvostaraplanina.org.

 Dragan Taškov 

Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina

koordinator Projekta 

Projekat :Građani zeleni advokati zastupnici i prijatelji Parka prirode

Društvo ,,Strara planina ,,sprovodi projekat Građani zeleni advokati zastupnici i prijatelji Parka prirode uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovoran autor i taj sadržaj nužno ne odražava stavove Evropske unije. © 2020 Zeleni inkubator”  

…………………………………………………………………………………………

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.