Doneta odluka o organizaciji žetve i vršidbe

09. jul 2012. 13:08 Društvo Pirot Plus Online

Opštinski štab za žetvu i vršidbu doneo je Odluku o organizaciji žetve i vršidbe na teritoriji Opštine. Za nosioce poslova određene su Mesne zajednice, njihov zadatak je da obrazuju mesne opertivne štabove koji će nadgledati posao. Pored cene kombajniranja u visini od 12.000 dinara bez i 14.000 dinara po hektaru sa baliranjem slame, određeno je da se usluge kod vršidbenih radova naplaćuju u visini od 15 odsto od ukupne količine ovršenog žita za vršu vršalicama i kombajnima.

Svi vlasnici kombajna u obavezi su da poseduju protivpožarnu opremu shodno Zakonu o zaštiti od požara. Po završetku radova mašina treba da se ukloni sa polja. Takodje je zabranjeno korišćenje otvorenog plamena na otvorenom prostoru, pušenje kao i paljenje strništa. Telefon Opštinskog štaba za žetvu je 305-541.