×

Tag: kombajniranje

  • 09. jul 2012. 13:08
    Opštinski štab za žetvu i vršidbu doneo je Odluku o organizaciji žetve i vršidbe na teritoriji Opštine. Za nosioce poslova određene su Mesne zajednice, njihov zadatak je da obrazuju mesne opertivne ...