Dom kulture. Projekti koji pokreću kulturne aktivnosti

12. maj 2016. 12:33 IPA fondovi, pirotski korak ka Evropi Pirot Plus Online

Skupština opštine Pirot, Konkurs za medije, projektno finansiranje:

Ani press doo Pirot, Portal Plus online

6. Dom kulture. Projekti koji pokreću kulturne aktivnosti.

Miško Ćirić: Bez IPA programa ne bi bilo moderne sale Doma kulture

Posebna karakteristika i prednost IPA konkurs u okviru prekogranične saradnje je to što omogućava, ne samo opštinama već i drugim institucijama, školama, domovima kulture,da pripreme projekte i apliciraju za sredstva.

Dom kulture je u okviru poziva 2013. - 2014.godine konkurisao Projektom ,, Modernizacija lokalnih kulturnih centara u prekograničnom regionu Čupren - Pirot ( renoviranje sale Doma kulture i nabavka audio i video opreme ). Ukupna vrednost Projekta je 190.000 evra

Miško Ćirić, direktor Doma kulture kaže da nije bilo sredstava iz Ipa programa , teško da bi u dogledno vreme sala Doma kulture, koja je inače ujedno i sala Pozorišta, bila renovirana.

Posle razgovora sa Miškom Ćirićem, svimili smo kako sala Doma kulture izgleda danas posle renoviranja .

........................................................................................................................

Dom kulture Pirot realizovao Projekat „ Valorizacija kulturnog nasleđa u prekograničnom regionu Montana – Pirot „, u okviru II poziva prekogranične saradnje Bugarska – Srbija. Projekat je trajao godinu dana, od 1.11.2013 do 1.11.2014.godine.Ukupna vrednost projekta Doma kulture je 25.545,00 EUR .

Partner na Projektu je Fondacija za razvoj Severo- zapadne Bugarske iz Montane.

U okviru projekta Dom kulture Pirot je uradio studiju o prirodnim dobrima i kulturnom nasleđu u opštinama Montana i Pirot, program o zajedničkoj zaštiti kulturnog nasleđa .Pored ovih aktivnosti radjene su brošure, letci , i drugi promotivni materijal za potrebe Projekta.