Dobra ocena rada izabranih lekara

06. decembar 2012. 11:57 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Doktorka Vesna Janković, direktorka Doma zdravlja, u izjavi za Plus radio, kaže da se na kraju poslovne godine može oceniti da je ova zdravstvena ustanova dobro radila, uprkos svim finansijskim poteškoćama i reformi u zdravstvenog sistema.

-Pokazatelji koji ovo potvrđuju jesu da su naši lekari ocenjeni za poslednji kvarta ocenom 5.24 , što je iznad proseka domova zdravlja u Srbiji a što se tiče kapitacionog plaćanja vezano za usluge koje pacijentima pružamo kao izabrani lekari. Brojke govore u prilog tome da se dobro nosimo sa refomrom koja je uveliko zahvatila primarnu zdravstvenu zađštitu - kaže doktorka Janković.

Uzimajući u obzir razuđenost opštine dostunost zdravstvene zaštite nije ista, kaže dr Janković, i dodaje da se preduzimaju mere u cilju ujednačavanja kvaliteta zdravstvene zaštite za sve stanovnike na teritoriji opštine

- Mi smo skoro sva sela, osim onih koja imaju 3 do 4 stanovnika pokrili. Ekipe iz četiri stacionarne ambulante u selima Visočka Ržana, Temska, Belo Polje i Krupac prema određenom rasporedu obilaze seosko stanovništvo. Naravno, tu su i dve terenske ekipe koje takođe imaju raspored za obilazak određenih sela. Uz pomoć lekara koje je Opština finansirala po projektu koji je realizovan ove godine, i koji će se krajem godine završiti, uspeli smo da organizujemo i instituciju kućnih poseta za ljude koji su u seoskom području koji su u stanju potrebe za kućnom negom, odnosno nisu u mogućnosti da sami dođi do ambulante – kaže doktorka Janković.

U narednoj godini u planu je infrastrukturno preuređenje četiri ambulante u selima sa najvećim brojem stanovnika u cilju daljeg unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva, kaže doktorka Janković.