Drugi krug Help konkursa u Pirotu od 20.do 27.februara

17. februar 2017. 19:34 Društvo Pirot Plus Online

U ponedeljak, 20. februara 2017. godine u 11 časova u svečanoj sali Gradske uprave Pirot, biće održana prva prezentacija drugog kruga konkursa za podršku razvoju mikro i malih biznisa, u okviru projekta, koji zajedno realizuju Grad Pirot i Help. Prezentacije su otvorene za javnost i pozivaju se sva zainteresovana lica da prisustvuju.

U ponedeljak, 20. februara 2017. godine, u 11 časova u svečanoj sali Gradske uprave Pirot, bide održana prva Help prezentacija u okviru drugog kruga informativne kampanje zajedničkog projekta "Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II". Prezentacije de biti održane od 20. do 27. februara prema slededem rasporedu:

 ponedeljak, 20. februar 2017. god. u 11 časova

 sreda, 22. februar 2017. godine u 11 i u 13 časova

 petak, 24. februar 2017. godine u 11 i u 13 časova

 ponedeljak, 27. februar 2017. godine u 11 časova.

Sve prezentacije će biti održane u svečanoj sali Gradske uprave Pirot, ul. Srpskih vladara 82. Zainteresovanim licima za pokretanje i/ili proširivanje poslovnih delatnosti, na rasplaganju su grantovi u opremi prosečne vrednosti 2.400,00 evra, poslovne i stručne obuke u skladu sa potrebama korisnika, umrežavanje i mentoring u toku trajanja projekta. Obaveze korisnika koji potpišu ugovor o donaciji su finansijsko učešće u iznosu od 20 odsto od vrednosti opreme, 8 časova rada u korist lokalne zajednice, registracija delatnosti u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i/ili dodatno zapošljavanje jednog radnika, kao i pohađanje poslovnih obuka organizovanih od strane Help-a u okviru projekta.

O projektu "Mikro biznisi":

Projekat "Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II" Help realizuje uz pomod Nemačke vlade i ciljnih gradova Pirot i Zaječar, odnosno ustanova za izvršenje krivičnih sankcija Niš, Sremska Mitrovica i Valjevo i Zavoda za smeštaj odraslih Kragujevac. Projekat ukupne vrednosti 454.400,00 evra, u saradnji sa ciljnim gradovima i institucijama Help sprovodi od juna 2016. do kraja decembra 2017. godine. Direktni troškovi u Pirotu, za najmanje 30 korisnika, iznose 72.000,00 od čega Grad sufinansira 28.800,00 evra.

Help je u Pirotu, samo iz nemačkih fondova, realizovao podršku i razvoj tri kooperative (peglana kobasica, reciklaža, pčelari), 400 pojedinačnih grantova u opremi za zapošljavanje, brojne stručne obuke i aktivnosti umrežavanja i povezivanja.

Kroz Help-ove projekt obnovljena je ambulanta Doma zdravlja i donirana medicinska oprema, kao i ambulatno vozilo sa medicinskom opremom za hitne intervencije na terenu. Pored toga, sredstvima Evropske unije realizovana je adaptacija prostora za privremeni prihvat i registraciju izbeglica u tranzitu kroz Srbiju "4. kilometar".