Članovi Veća usvojili predlog o rebalansu budžeta **Video**

28. novembar 2012. 15:54 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na danasnjoj sednici Opštnskog veća razmatrano je nekoliko veoma važnih pitanja.Najpre,članovi Veća usvojili su predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu,koji će se uskoro naći pred odbornicima Skupštine opštine.Predsednik opštine, Vladan Vasić kaže da nekih veliki izmena nema,sem što je došlo do preusmeravanja para sa jedne pozicije na drugu kako bi svi korisnici ravnomerno bili obuhvaćeni.

Članovi Opštinskog veča usvoji su predlog o korekciji komunalnih taksi.Na taj način na teret budžeta biće smanjena davanja fizičkih i pravnih lica za oko 13 miliona dinara

Jedna od važnijih tačaka dnevnog reda današnje sednice Opštinskog veća bio je predlog za pripajanje JP Parking servis JP Komunalac.Članovi Veća smatraju da ima opravdanja za usvajanje ovog predloga s obzirom da se očekuje da bi na takav način došlo do boljeg poslovanja Parking servisa.

Članovi Veća dali su saglasnost i na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opštinske uprave.Predsednik Vasić kaže da opština Pirot upošljava manje radnika nego što je zakonom predvidjeno,tako da će prijemom u stalni radni odnos 22 radnika samo biti povećana efikasnost rada lokalne samouprave.