Brže školovanje lekara specijalista

05. septembar 2014. 07:38 Društvo Pirot Plus Online

Izmene Zakona o z dravstvenoj zaštiti, koje je Narodna skupština usvojila krajem avgusta, omogućiće brže školovanje lekara specijalista i efikasniji odgovor na potrebe zdravstvenog sistema. Zakon je izmenjen u članu koji se odnosi na dužinu obavljanja zdravstvene delatnosti po položenom strunom ispitu, a pre upućivanja na stručno usavršavanju, tako da se ovim izemnama ukida do sada važeći uslov od 2 godine obavljanja staža po položenom stručnom ispitu za upućivanjelekara na specijalizaciju ili užu specijalizaciju. Donošenjem ovog zakona postiže se povećanje broja specijalilista i užih specijalista mlađih od 55 godina u zdravstvenim ustanovama, čime će se popraviti starosna struktura zaposlenih izanoviti kada u oblasti deficitarnih grana medicine, stomatologije i farmacije.

Istim izemnama data je mogućnost nezaposlenim zdravstvenim radnicima da se specijalizuju u određenim oblastima medicine, stomatologije i farmacije uvođenjem tzv. volonterskih specijalizacija za deficitarne grane medicine. Za nezaposlenog zdravstvenog radnika sa visokim obrazovanjem koji je završio pripravnički staž i položio stručni ispit odobravaće se volonterska spec ijalizacija iz oblasti deficitarnih grana medicine, kao i uža specijalizacija po položenom specijalističkom ispitu.