Boban Tolić: O parkovima i grobljima moramo da brinemo zajedno!

14. septembar 2020. 11:38 Gradska hronika Pirot Plus Online

U svim razgovorima sa Bobanom Tolićem, direktorom "Komunalca", govorimo o obavezama ovog uspešnog Javnog preduzeća, koje su različite u odnosu na godišnje doba. 

Radnici "Komunalca" svakodnevno su na nekoliko lokacija u gradu, u nastojanju da ovih dana grad bude još lepših i čistiji. Uredjenje zelenih površina, košenje trave, uredjenje grobalja, pranje ulica, obeležavanje ulične signalizacije, popravka svetiljki, iznošenje smeća samo neke od brojnih aktivnosti. 

Danas smi izdvojili dve teme. Uređenje parkova u gradu i poslovi na pirotskim grobljima.

Direktor Tolić kaže da se parkovi i zelene površine na podruju grada uređuju svakodnevno i da je veliki broj parkova sada već prve kategorije.

Stara groblja predstavljaju problem jer je nemoguće zog blizine grobnih mesta napraviti staze i na taj način urediti ove prostore, posebno u Pazaru, kaže Tolić.