Besplatna rehabilitacija u banjama

15. mart 2013. 12:42 Društvo Pirot Plus Online

Fond Penzijsko-invalidskog osiguranja sklopio je ugovore sa 25 banja I rehabilitacionih centara u Srbiji čije će usluge penzioneri moći da koriste o trošku Fonda. Branko Jakšić, direktor pirotske Filijale na današnjoj konferenciji za novinare kaže da postoji znatno inetersovanje penzionera za ovaj vid usluge. Prijava zainteresovanih je od 15. do 31. marta.

- Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2013. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 23.517 dinara. Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos, rekao je Jakšić.

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina, a korisnici poljoprivredne penzije, pored navedenih uslova, moraju da imajui najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju nemaju korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu II i III kategorije invalidnosti, kod kojih je izvršeno prevođenje privremene naknade u invalidsku penziju.

Filijali Pirot ove godine opredeljeno je 158 mesta za korisnike koji su podeljeni prema kategoriji osiguranika.