Aleksandar Vučić predsednik Srbije i Bojko Borisov, premijer Bugarske otvaraju Istočni krak Koridora dužine 87km, Svečanost u subotu 9. novembra u 12 časova

07. novembar 2019. 13:00 Društvo Pirot Plus Online

U subotu, 9. novembra u 12 časova biće zvanično puštena poslednja deonica Koridora 10 od Niša do Gradine . Poslednji, prema ocenama stručnjaka i najsloženiji deo, od Proseka do Crvene reke dug je 22 kilometra.

.........................................................................................

Deonicu autoputa E80 od Proseka do granice sa Republikom Bugarskom ukupne dužine 86,8 km (Istočni krak Кoridora 10), karakteriše 87 mostova, 5 savremeno opremljenih tunela i 5 saobraćajnih petlji. Najduži most je most br. 13 na deonici Crvena Reka – Čiflik,) koji prelazi preko reke Nišave i železničke pruge Niš-Dimitrovgrad. Ukupna dužina mosta je 475m.
Do sada je pušteno u javni saobraćaj 65 km punog profila autoputa (od Crvene Reke do granice sa R. Bugarskom) i 17,5km paralelnog nekomercijalnog puta Bela Palanka – Pirot.
Završetkom deonice Bancarevo-Crvena Reka, pustiće se u javni saobraćaj i kompletno završena deonica Prosek – Bancarevo, koju karakteriše 10 mostova ukupne dužine 392,9m i 16 kosina.Najizazovniji građevinski poduhvat na Istočnom kraku Кoridora10
Najteža deonica na Istočnom kraku К10 je deonica Prosek-Crvena Reka, kojom se obilazi Sićevačka Кlisura. Iz tog razloga poslednja se i završava.

Radi se o brdskom i brdsko-planinskom terenu složene konfiguracije sa vodozasićenim aktivnim ili uspavanim klizištima velikih dimenzija sa kompleksnim mehanizmom kretanja, koja kroz dobijenu projektnu dokumentaciju nisu adekvatno sagledana.

Tunel „Bancarevo“ nalazi se na transevropskom koridoru (Кoridor 10) autoput E-80 deonica 2 (Bancarevo-Crvena Reka). Objekat se sastoji od dve tuneske cevi sa po dve vozne trake.

• Desna tunelska cev: L= 733,14m (km 28+623,53 do km 29+356,67)
• Leva tunelska cev: L= 880,73 (km 28+478,93 do km 29+359,66) sa galerijom
Tunel je, s obzirom na specifičnost odvijanja saobraćaja, opremljen sa sistemima i instalacijama koje su neophodne za visok nivo bezbednosti. Najveći broj predviđenih sistema i instalacija se tretiraju kao sistemi čija se funkcionalnost mora obezbediti, kako u normalnim okolnostima, tako i u svim vanrednim situacijama od kojih je pojava požara najvažnija.

Projektom opremanja elektro-mašinskim instalacijama tunela Bancarevo su obuhvaćeni sledeći sistemi:
SOS sistem, Digitalni video sistem, Sistem ozvučenja, Sistem detekcije provale i kontrole pristupa, Sistema dojave požara, Sistema meteoroloških stanica, Radio sistem, Sistem kontrole kvaliteta i brzine vazduha, Sistem osvetljenja, Saobraćajno informacioni sistem, Sistem energetskog napajanja Sistem za nadzor, Sistem ventilacije

*Foto Portal Plus online

Video snimak urađen u saradnji RTV Caribrod i Preduzeća “Koridori Srbije”