Aktuelni konkursi i javni pozivi Gradske uprave Pirot

18. januar 2021. 10:43 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Konkurs za stipendiranje studenata za školsku 2020/21. godinu

Grad Pirot raspisuje konkurs za dodelu 14 stipendija za školsku 2020/21. godinu. Stipendije će se dodeljivati isključivo studentima koji se školuju za zanimanja, koja su deficitarna na osnovu evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i utvrđenih potreba u preduzećima i ustanovama na području grada, kao i studentima iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad.

Stipendije će biti dodeljenje studentima koji se školuju za sledeća deficitarna zanimanja

- Diplomirani inženjer informacionih tehnologija, Diplomirani informatičar

- Profesor matematike

- Profesor fizike

Diplomirani inženjer građevinarstva

Diplomirani inženjer organizacionih nauka

Stpendije se isplaćuju u trajanju od 10 meseci u mesečnom iznosu od 9.000 dinara. 

Rok za prijavljivanje na Konkurs je do 22. januara 2021. godine

Konkurs za stipendiranje studenata za školsku 2020/21. godinu LINK

KONKURS  ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA DECU

Na osnovu odluke o Budžetu grada Pirota, raspisan je Javni konkurs za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu. Za ove namene, iz gradskog budžeta, izdvojeno je 2,5 miliona dinara.

Finansiraće se projekti koji se odnose na smanjenje siromaštva dece, bolje zdravlje, kvalitet vaspitanja i obrazovanja, unapredjenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, zaštita dece bez roditeljskog staranja, zaštita dece od zlostavljanja i deca u medijima.

Konkurs je otvoren do 28. februara.

Tekst konkursa možete videti OVDE

KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE

Na osnovu odluke o Budžetu grada Pirota, raspisan je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata UG u oblasti omladinske politike. Za ove namene, iz gradskog budžeta, izdvojeno je 400.000 dinara.

Biće podržani projekti koji se bave pitanjima od javnog interesa za lokalnu zajednicu, sa posebnim osvrtom na sledeće prioritete

- Slobodno vreme mladih,

- Aktvno učešće mladih,

- Neformalno obrazovanje mladih, 

- Zdravlje mladih.

Konkurs je otvoren do 7. maja 2021. u kontinuitetu. 

Tekst konkursa možete videti OVDE

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA

Iz gradskog budžeta za ove namene idvojeno je 600.000 dinara. Sredsva namenjena udruženjima građana dodeljuju se za realizaciju programa koji se bave pitanjima od javnog interesa u oblasti zaštite zdravlja.  

Konkurs je otvoren do 30.11.2021. godine u kontinuitetu.

Tekst konkursa možete videti OVDE 

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA

Sredstva namenjena udruženjima građana dodeljuju se za realizaciju projekata iz oblasti socijalno humanitarne aktivnosti, društvene brige o deci i mladima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke i razvoja međunarodne saradnje, razvoja humanitarnih programa kao i podsticanje i razvoj privrednih delatnosti.

- Socijalne zaštite, boračko invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, zaštite interno raseljenih i izbeglih lica i društvene brige o starima.

- Društvene brige o deci i mladima, podsticanje nataliteta, zaštite zdravlja.

- Zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke i razvoja međunarodne saradnje.

- Razvoj humanitarnih i drugih programa u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne potrebe (borba protiv korupcije, zaštita potrošača, zaštita životne sredine, zaštita životinja i sl.)

- Podsticanje i razvoj privrednih delatnosti (poljoprivreda, turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr.)

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za ove namene je 7.650.000 dinara. Konkurs je otvoren do 30.11.2021. godine u kontinuitetu.

Tekst konkursa možete videti OVDE