Aktivne mere zapošljavanja NSZ

04. jul 2013. 11:33 Privreda Pirot Plus Online

Nacionalna služba za zapošljavanje svake godine realizuje Aktivne mere zapošljavanja u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. Miljan Jonić, PR Nacionalne službe filijala Pirot, kaže da su svi programi koncipirani ka određenim kategorijama koje su prepoznate kao ugrožene


- Programi stručna praksa namenjeni su mladjoj populaciji, do ovog trenutka imamo 24 ugovora u opštini Pirot, za lica koja će obavljati pripravnički staž kod poslodavaca. U Babušnici i Dimitrovgradu u okviru ovog programa biće angažovano 6 lica, u Beloj Palanci 10 lica sa evidencije. S druge strane za kategorije lica preko 45 i preko 50 godina starosti, pokušaj je da se uključe putem aktivnosti i programa javnih radova, gde je na teritorji Pirotskog okruga odobreno 7 projekata. Konkretno na teritoriji opštine Pirot 4 projekta i po jedan u susednim opštinama. Ove godine izdvojeno je oko 6,7 miliona dinara za javne radove na kojima će biti angažovano 55 lica – kaže Jonić.


Opštine Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka udružile su ove godine sredstva sa resornim ministarstvom i nacionalnom službom u delu koncipiranja Lokalnih akcionih planova gde će kroz konkurse za javne radove i program stručna prakse angažovati lica sa evidencije nezaposlenih, dodaje Jonić.


- Kroz konkurse za javne radove i program stručna praksa dodatno će se angažovati određeni broj nezaposlenih lica sa evidencije . Konkursi su objavljeni i finasiraće se iz budžeta lokalnih samouprava i resornog minstarstva u saradnji sa službom NSZ. Očekujemo realizaciju projekata javnih radova gde su angažovana lica sa invaliditetom, uskoro se očekuje odluka o projektima. Kada je reč o programu subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, u ovom periodu već je zaključeno 23 ugovora za 32 lica vrednosti 6.1 milion dinara , u okviru programa samozapošjvanja potpisano je 28 ugovora sa licima koja su pokrenula sopstveni posao - dodaje Jonić.


Jonić napominje da je trenutno prekid u prijemu zahteva za većinu mera aktivne politike zapošljavanja do usvajanja rebalansa republičkog budžeta gde se očekuje da budu izdvojena dodatna sredstva za zapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji službe.