Akcija suzbijanja komaraca i krpelja

01. jul 2013. 11:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Preduzeće Sanit M&M iz Niša danas i sutra obaviće prvi larvicidni tretman komaraca na području opštine Pirot. Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na području grada i opštine, počelo je na potezu Nišave od ušća Jerme do ušća Temštice, zatim će biti tretiran pojas oko Akumulacionog jezera i Gradskog kupališta.


Sutra će tretman biti primenjen na području oko Gradašničke reke do ušća u Nišavu, oko Rasničke reke od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozski kanal od izvorišta Kavak do Kalea i kanal oko tvrdjave Momčilov grad.


Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i floru, kao i za čoveka, te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti.


Isto preduzeće u sredu 3. jula obaviće I prvi tretman krpelja na području grada. Biće obuhvaćene sledeće javne zelene površine – Kej reke Nišave, zelene površine na Trgu pored Doma culture, površine oko Robne kuće, Doma Vojske, Doma kulture, park oko Hotela Pirot, zelene površine oko Gradskog kupališta I Akumulacionog jezera, skver Nacional, zelene površine u Takovskoj ulici, park Maksima Gorkog, Momčilov grad, park na Trgu Republike, park Tgr Karadjordje, zelene površine u ulici Ćirila I Metodija, u ulici Predraga Boškovića, ulici Nikole Pašića, na zelenoj I stočnoj pijaci, oko Sporske hale Kej, ispred Maxi-ja, park u ulici Vojvode Stepe I ulici Dragoljuba Milenkovića.


Da bi se akcija uspešno realizovala I izbegle nepoželjne posledice Preduzeća Sanit M&M upozorava gradjane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama i ne izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu adekvatne mere zaštite pčelinjih društava.