Advokati se vratili u sudnice

26. januar 2015. 10:14 Društvo Pirot Plus Online

Advokatura Srbije danas je počela sa radom, nakon četiri i po meseca, pošto su ispunjeni njeni zahtevi za izmene propisa o javnom beležništvu i propisa o paušalnom oporezivanju advokata.

Advokati u celoj Srbiji počeli su protest sa obustavom rada 17. seprembra prošle godine, tražeći izmene propisa o javnom beležništvu, regulisanje paušalnog oporezivanja i smenu ministra pravde Nikole Selakovića, a njihove kolege iz Beograda već su nekoliko dana ranije obustavile rad.

Posle višemesečnih neuspelih pokušaja za dogovor, krajem godine su stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije postigli sporazum na osnovu kojeg je Skupština Srbije prošle sedmice po hitnom postupku izmenila odredbe Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nekretninama, Zakona o vanparničnom postupku, Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju.

Najvažnije izmene sa stanovišta advokature i građana je da javnobeležnički zapis neće više biti obavezan za sve ugovore koji se odnose na promet nekretnina.

U formi javnobeležničkog zapisa javni beležnik će sastavljati samo ugovore o raspolaganju nekretninama poslovno nesposobnih lica i sporazum o zakonskom izdržavanju.

Takođe, ugovor o hipoteci i založna izjava mogu se na zahtev stranaka sastaviti u formi javnobeležničkog zapisa kada je potrebno da one imaju svojstvo izvršne isprave, odnosno kada se na osnovu ugovora o hipoteci i založne izjave može neposredno provesti prinudno izvršenje (sudsko ili vansudsko) po dospelosti obaveze.

Za ostale pravne poslove, odnosno privatne isprave koje će sačinjavati ili građani ili advokati, predviđena je potvrda javnog beležnika stavljanjem solemnizacijske klauzule, koja je uglavnom prilagođena sudskoj overi ugovora važećoj do 1. septembra 2014. godine.

Solemnizacijskom klauzulom javni beležnik potvrđuje da je strankama u njegovom prisustvu pročitan ugovor, da su one izjavile da on u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su ga svojeručno potpisale.

Javni beležnik će moći odbiti solemnizaciju u slučaju da stranka nije poslovno sposobna i kada nema urednu punomoć ili kada ocijeni da se radi o apsolutno ništavnom ugovoru.

Izmenama Zakona predviđeno je da stranka u tom slučaju ima pravo prigovora sudu, čime je osigurana sudska kontrola rada javnih beležnika, a ne samo prigovor Javnobeležničkoj komori, kako je prvobitno glasila zakonska odredba.

Kada je reč o pitanju poreza zbog kojeg su beogradski advokati 15 dana štrajkovali i prošlog leta, Vlada Srbije je krajem godine izmenila spornu uredbu.

Prema njoj, predviđa se da advokatima paušalni porez za 2014. godinu bude povećan najviše 10 odsto u odnosu na 2013. godinu, što je u skladu sa zahtevima advokature.

O kriterijumima za paušalno oporezivanje za ovu godinu i sve naredne godine, stručni timovi Advokatske komore Srbije i Ministarstva finansija pregovaraće u narednom periodu.

Tokom protesta odloženo je najmanje 100.000 suđenja. Veliki broj saslušanja u policiji i tužilaštvu nisu se mogla održati, kao ni druge procesne radnje, jer advokati nisu želeli postupati pred državnim organima.

Postupali su samo u onim slučajevima kada je postupanje vezano za rok, kako ne bi naštetili interesu svojih klijenata.

Protest je obeležio i određeni broj isključenja iz advokatskih komora, i to onih advokata koji nisu poštovali uputstvo o postupanju, odnosno zabrani pojavljivanja pred policijom, tužilaštvom i sudom.