Amencar - Sa nama

06. septembar 2012. 12:53 Plus radio Pirot Plus Online

Emisija na romskom U okviru projekta Hem me Šaj pošukar, koji je odobren na konkursu Ministarstva kulture. Projektom želimo da unapredimo položaj Romkinja u Pirotu. Projekat će se baviti problemima dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite ženama, prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama, rodnih nejednakost u obrazovanju I zapošljavanju žena, rodno zasnovanih stereotipa u medijima o Romkinjama.

Sa nama, VII emisija:

Sa nama, VI emisija:

Sa nama, V emisija:

Sa nama, IV emisija:

Sa nama, III emisija:

Sa nama, II emisija:

Sa nama, I emisija: