Zona poslovala uspešno bez obzira na krizu

03. januar 2013. 11:38 Privreda Pirot Plus Online

Poslovanje Slobodne zone bilo je uspešno u prethodnoj godini bez obzira na ekonomsku krizu. Direktor Zone, Dragan Kostić, kaže da je sve više privrednih subjekata koji koriste pogodnosti poslovanja u ovom režimu.

- Za nas je najvažnije da budemo na usluzi našim korisnicima. Mi smo i prošle godine dobili nove korisnike, jedan od njih je u oblasti proizvodnje, koji će uposliti dvadesetak ljudi i poslovati u režimu Zone. Podsetiću i to da smo se prma rangiranju Financial Times-a,našli na 41 mestu, od ukupno 50 najboljih zona sveta. Krajem prethodne godine Zona je sertifikovala integrisane menadžment sisteme, tako da stalno radimo na unapređenju rada - kaže Kostić.

U prvim mesecima ove godine očekuje se uključenje novih privrednih subjekata u režim Slobodne zone.

-Imamo plan da od Republičke vlade tražimo da „Lenadu“ odnosno Hladnjaču Pirot, stavimo u režim Slobone zone. Očekujem da dobijemo i ocenu komisije predstavnika ministarstava da prostor koji spada u vlasništvo AHA Mure ispunjava mere carinskog nadzora, tako da i oni uđu u režim zone već u prvim mesecima ove godine.Mi ćemo servise koje pružamo u režimu Slobodne zone, zatim servise u oblasti pripreme carisnkih dokumenata, organizaciji transporta, pretovara i sve druge koje pružamo proširiti na nove korisnike . To je naš cilj, naša misija. S’ druge strane nadamo se da ćemo olakšati novu investiciju Tigar tajersa, time što ćemo omogućiti da režim Slobodne zone važi i za novu investiciju, koja će startovati ove godine, to je ujedno i najvažniji projekat koji će se realizovati u Pirotu i u granicama Slobodne zone – kaže Kostić.

Povoljne uslove za rad privrednika Zona ostvaruje u saradnji sa lokalnom samoupravom koja ima i uprvljačku i vlasničku ulogu u granicama Zone.

- Trenutno radimo nov projekat sa opštinom. Reč je o petogodišnjem projektu Intermodalnog terinala kao jednog od najsavrmenijh kapaciteta za pretovar robe, kakvog nema u Srbiji – kaže Kostić.