Završna konferencija "Osnažene zajednice – Put ka inkluziji i razvoju". Jedan od panelista Nebojša Ivanov, direktor Regionalne deponije Pirot

21. decembar 2021. 12:41 Gradska hronika Pirot Plus Online

NALED i Program Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizuju završnu konferenciju projekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije COVID-19” na kojoj će biti predstavljeni rezultati i preporuke za unapređenje u ovoj oblasti.

Jedan od panelista na ovom značajnom skupu biće i Nebojša Ivanov, direktor Regionalne deponije Pirot, koji će, kako je rekao za portal Plus online govoriti o značaju javnih radova za osnaživanje i inkluziju Roma na lokalu. 

S obzirom da je Javno komunalno preduzeće “Regionalna deponija Pirot” učestvovalo u projektu, i uspešno realizovalo aktivnosti i radove na prikupljanju, preradi i sortiranju otpada u Pirotu, gde su bila angažovana lica Romske nacionalnosti kao i lica iz marginalizovanih kategorija. Lica su prošla obuku I stekla određena znanja I veštine a vezano za navedene aktivnosti, I u periodu angažovanja ekonomski ojačala svoje porodice.

Kroz javne radove, koji su bili vezani za prikupljanje i obradu sekunundarnih sirovina, JP Regionalna deponija  angažovala je dvanaest Roma, koji su kroz javne radove stekli iskustvo i znanje za eventualno angažovanje za rad na Deponiji, ali i finansijsku podršku, rekao je Ivanov. 

Konferenciji će ispred lokalne samouprave grada Pirota prisustvovati predsednica Skupštine grada Milena Dimitrijević.   

Gradu Pirotu će, pored Subotice, Kruševca, Kragujevca, Vranja i  Aleksinca, biti uručena zahvalnica za uspešno realizovan projekat i uspešnu saradnju.