Završeno drugo pilotiranje državne mature

08. april 2022. 13:30 Društvo Pirot Plus Online

Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika u svim srednjim školama u Srbiji, u utorak 5. aprila, počelo je drugo pilotiranje državne mature, koju će prvi put polagati 2024. godine sadašnji učenici drugog razreda četvrogodišnjih srednjih škola.

U drugom pilotiranju koje traje četiri dana, učestvuju učenici svih državnih i privatnih škola. Pilotira se samo obavezni deo mature. Obavezni su srpski (maternji jezik) i matematika, izuzev za one učenike koji su matematiku učili samo u prvoj i drugoj godini.

Danas smo obišli Ekonomsku školu, gde je posle sastanka sa dežurnim nastavnicima u prisustvu predstavnika Školske uprave Niš, počelo rešavanje testova.  

Učenici su radili po dva ili tri testa, a današnji stručno-teorijski test u okviru stručnog ispita polagažu đaci iz 63 obrazovna profila u srednjim stručnim školama koji su uključeni u Projekat državne mature.

Razgovarali smo sa Bojanom Đorđević, profesorkom ekonomske grupe predmeta u Ekonomskoj školi

Testovi će imati najviše 40 zadataka, a vreme za izradu testa je 180 minuta.

Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.

Sve ovo je uvertira za 2024. godinu kada će se državna matura prvi put polagati, istakla je Đorđević

Resorno Ministarstvo uputilo je preporuku školama da nastavnici mogu da upišu ocenu u dnevnik učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu, dok se loši rezultati neće evidentirati.

Cilj pilotiranja je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita.