Zamena javne rasvete u završnoj fazi. Četrdesetak sela i vikend naselja i dalje pod ingerencijom Komunalca

06. decembar 2021. 11:03 Gradska hronika Pirot Plus Online

U toku je završna faza radova na postavljanju javne rasvete u gradu, u okviru javno-privatnog partnertsva.Po završetku svih planiranih radova na terenu, biće organizovana primopredaja, čime se, prema rečima Bojana Ivkovića, gradskog energetskog menadžera, prelazi u narednu fazu - fazu garantovanja. 

Tokom postaljanja nove javne rasvete odmah je bilo jasno da predviđeni broj svetiljki neće biti dovoljan za sva naselja, tako da će četrdesetak sela i vikend naselja i dalje imati javnu rasvetu koja će biti u nadležnosti Komunalca, kaže Ivković.

Sa privatnim partnerom ugovoreno je postavljanje 6.139 novih svetiljki, dok je za potrebe grada i okoline neophodno oko 8 hiljada

U okviru sledeće faze, faze garantovanja obaveza privatnog partnera je da uspostavi sistem koji će biti funkcionalan, i u okviru kojeg će građani preko kol centra moći direktno da prijavljuju kvarove i nedostatke na javnoj rasvete

Uštede su očigledne, napominje Ivković.