Zakon o poreklu imovine i posebnom porezu, konačno, pred poslanicima Skupštine Srbije !

25. februar 2020. 12:13 Društvo Pirot Plus Online

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Dvadeset šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije Sednica je počela  juče , u  ponedeljak, 24. februara.

U zahtevu za održavanje sednice na  dnevnom  redu  našla se veoma značajna tema o kojoj se godinama govorilo !  Predlog Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada.

 Predloženo rešenje predviđa porez od čak 75 odsto ako se utvrdi da neki građanin nije prijavio da je u roku od tri godine uzastopno uvećao imovinu za najmanje 150.000 evra. Treba reći da nema ograničenja u primeni zakona, tako da će nadležni moći da utvrđuju da li se neko obogatio u bilo kom trenutku u prošlosti. Biće ispitivana celokupna imovina pojedinca, naročito nekretnine, udeli u pravnom licu, motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi, štedni ulozi i gotov novac, a predviđene su kazne od  55.000 do dva miliona dinara za one koji u roku koji odredi Poreska uprava ne dostave tražene podatke.

Ovaj  Zakon , bi trebalo da stane na put nezakonitom bogaćenju..Više od 60 inspektora posebnog odeljenja Poreske uprave proveravaće poreklo imovine. Istragu će raditi unakrsno – upoređivanjem prihoda i stečene imovine.

 Iako to predlog Zakona izričito ne predviđa, sasvim je sigurno da će najveći broj zaposlenih ove organizacione jedinice biti angažovan iz redova najiskusnijih inspektora Poreske uprave.

 Inspektori će sumnjivo stečen imetak prijavljivati policiji i tužilaštvu, dok će tzv. „ekstra profiteri“, za koje nema dokaza da su se nelegalno obogatili, ali ne mogu da dokažu poreklo imetka, biti oporezovani stopom od 75 odsto.

Kad je neki porez 75 posto to ustvari i nije porez, to je kazna kažu predstavnici nevladinih organizacija .  Poreske stope su redovno daleko niže, nego što je ova predviđena,a ako je kazna za neko nedelo, onda se može postavljati pitanje zašto nije 100 posto, zašto se ne oduzme sve. ,U odnosu na nacrt s početka godine, Vlada je promenila jednu od najviše kritikovanih odredaba – da se imovina proverava od 1. januara 2007., od kada je Poreska uprava uspostavila elektronske baze.

  Na osnovu ovog Zakona,Poreska uprava dobiće mogućnost da proverava stanje, imovine i prihode unazad u većem periodu nego što to dopušta postojeći zakon, koji propisuje zastarelost nakon pet godina.

 Nacrt Zakona bio je na javnoj raspravi šest meseci i za to vreme Ministarstvu pravde stiglo je ukupno pet predloga izmena.