Zakazana sednica SO Dimitrovgrad

05. mart 2013. 12:44 Dimitrovgrad Pirot Plus Online

Sednica SO Dimitrovgrad biće održana u četvrtak, 7. marta. Prema rečima Zorana Gerova, predsednika Skupštine odlučivaće se između ostalog o usvajanju osnivačkih akata javnih preduzeća u skadu sa novim zakonskim propisima u ovoj oblasti.

-Postojali su neki rokovi, međutim, prvo je donet Zakon a zatim održani seminari. SKGO je skoro definisala formu i oblik akata o osnivanju, odnosno izmenama i dopunama akata o osnivanju tako da smo mi sačekali sa donošenjem istih. I to će biti ovog puta centralna grupa tačaka, gde ćemo za četiri preduzećaa usvojiti akte o osnivanju i time otvoriti prostor da na nekoj od narednih sednica damo saglasnost na statute i izaberemo nadzorne odbore u tim preduzećima. Druga grupa tačaka odnosi se na deo planova i programa ustanova i preduzeća koji nisu bili na prošloj sednici. Narodna biblioteka i Centar za kulturu dostavii su svoje planove ali su oni zbog neusaglašenosti vraćeni upravnim odborima na doradu i sada će biti na dnevnom redu. U međuvremenu je Dom zdravlja dostavio svoj plan. I formirali smo krajem prošle godine dva javna preduzeća JP “Urbanizam” i Javno sportsko turistički centar “Park” i oni su dostavili svoje planove i programe – kaže Gerov.

Na dnevnom redu sednice biće i usvajanje Akcionog plana za zapošljavanje za 2013 godinu.