Vladica Tošić: Evroregion NIŠAVA, u prvih petnaest godina, opravdao svoje postojanje

05. oktobar 2020. 11:16 Gradska hronika Pirot Plus Online

Evroregion NIŠAVA ove godine obeležava 15 godina rada i iako je, prema rečima Vladice Tošića, kopredsednika Evroregiona, jedan od najmlađih u Evropi, u potpunosti je opravdao svoje postojanje. 

Evroregion NIŠAVA, ovaj jubilej proslavlja radno učešćem u projektu Prekogranične saradnje "Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga". Očekuju nas trodnevne obuke u Pirotu, Vidinu i Ćustendilu. Do kraja godine biće održana i Skupština Evroregiona NIŠAVA, kaže Tošić.

U toku su pripreme za  novi poziv za projekte IPA Prekogranične saradnje

Projekat „Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga - STEPS“  realizuje se u okviru Interreg-IPA programa za prekograničnu saradnju Bugarska-Srbija 2014-2020, kofinansiranog od Evropske unije. Projekat realizuje Kulturni centar „Bratstvo 1869“ u partnerstvu sa opštinom Vidin i Udruženjem građana „Ponišavije“-Pirot, Srbija.