Vlada Srbije podržava intermodalni terminal VIDEO

22. januar 2015. 14:00 Privreda Pirot Plus Online

Slobodna zona Pirot u prošloj godini ostvarila je izuzetne rezultate i svrstala se medju 5o najboljih zona u Svetu. Planovi za naredni period su veoma ambiciozni.

Direktor Slobodne zone posebno je izdvojio nastojanja da se stvori bolji poslovni ambijent u slobodnim zonama, kako bi se povećala konkurentnost u odnosu na neke države u Regionu, na makedoniju, na primer.

Dr Dragan Kostić, direktor Slobodne sone, stekao je autoritet i reputaciju u medjunarodnim krugovima u ovoj oblasti i važi za jednog od vrhunskih strčnjaka. Kostić kaže da je veoma značajno što se za Projekat intermodalnog terminala zainteresovala Vlada Srbije I što se trenutno nalazi kod Ministartsva privrede. Odredjenih zastoja je bilo zbog problema sa korišćenjima fondova Evropske unije, kaže doktor Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot.

Slobodna zona ostvarila je u prošloj godini profit zahvaljujućiI dobroj organizaciji rada, postavljenim ciljevima i savremenom načinu komunikacije. Saradnja sa lokalnom samoupravom je paretnerska I daje izuzetne rezultate.