"Vizija" i internet projekat u Pirotu

14. septembar 2013. 09:03 Društvo Pirot Plus Online

U okviru konkursa “Zdravo internet” koji je Fondacija “Ana i Vlade Divac” pokrenula uz podršku Fondacije za otvoreno društvo odabrano je 15 projekata sa najvećim brojem bodova, među kojima je i projekat Udruženja građana “Vizija” Internet komunikacijom do zdravlja.

Projekat podrazujmeva da će mladi u našem gradu dobiti jedno "virtuelno" savetovalište gde će moći da stručnjacima postave pitanja u vezi svog fizičkog i mentalnog zdravlja. Na pitanja mladih u vezi njihovog fizičkog zdravlja odgovaraće dr. pedijatar Gordana Madić, lekar u dečjem dispanzeru u Pirotu, a u vezi mentalnog zdravlja dipl.psiholog Miloš Ćulibrk, predsednik podružnice psihologa Pirotskog okruga.

Cilj projekata je da pomogne mladima u prevenciji njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Poznato je da se mladi zbog straha od osude okoline, javljaju psihologu i lekaru tek kad više nemaju drugog izbora i kada je, u većini slučajeva, i kasno.