Visoka škola za vaspitače u Pirotu - škola bogate tradicije u suret stogodišnjici postojanja i rada

19. septembar 2019. 08:30 Društvo Pirot Plus Online

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot iduće godine obeležiće sto godina od osnivanja pedagoškog odeljenja. Ovo je jedina državna visokoškolska ustanova na teritoriji Pirotskog okruga koja je iznedrila brojne učitelje i vaspitače.

Kada smo nedavno o aktuelnostima u školi razgovarali sa prof. dr Mirjanom Stanković Đorđević istaknuto je da će naredne godine škola proslaviti veliki jubilej, vek postojanja.

Škola je osnovana 1920. godine, odnosno otvoreno je pedagoško odeljenje pri Ginaziji Pirot, a zgrada u kojoj je danas smeštena Visoka škola izgrađena je 1927. godine. Učiteljska škola, kako se tada zvala, radila je do 1972. godine. Kasnije je postala Pedagoška akademija za vaspitače.

Škola je 2007. godine prerasla u Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i u skladu sa Bolonjskom deklaracijom akreditovala svoj osnovni program zasnovan na evropskim standardima. Godine 2012. Visoka škola u Pirotu je akreditovala specijalistički program i upisala prvu generaciju studenata na studijama drugog nivoa. Ove godine akreditovan je i master program, tako da će škola ove jeseni upisati i prvu generaciju studenata na masteru.

*Detalji o istorijatu preuzeti sa zvaničnog sajta škole