Visoka škola u Pirotu domaćin trećeg sastanka učesnika KEY projekta u okviru Erazmus+ programa

11. mart 2019. 11:00 Društvo Pirot Plus Online

Od novembra 2018. godine Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu jedan je od partnera na KEY (Keep Educating Yourself) projektu u okviru Erazmus + programa.

Ovo je projekat iz domena izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju i njegov osnovni cilj jeste uspostavljanje centara za celoživotno učenje u okviru visokoškolskih ustanova koje se bave obrazovanjem budućih vaspitača, a koji će služiti za obuku vaspitača i praktičara i predstavljaće lokalne centre za podučavanje specijalizovane za različite oblasti (IT, inkluzija, muzika, umetnost, fizičko vaspitanje i obrazovanje, itd.).

Projekat je okupio veliki broj partnera iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Velike Britanije. Predviđeno je da projekat traje tri godine, a da njegovi ishodi budu od velike koristi i studentima, ali i iskusnim vaspitačima i praktičarima.

Od početka projekta održana su dva sastanka konzorcijuma u Novom Sadu, a treći sastanak održaće se upravo u Visokoj školi u Pirotu 13., 14. i 15. marta.

*Saopštenje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot