Više posla za zadrugare

19. jul 2012. 13:16 Društvo Pirot Plus Online

U odnosu na prvih pet meseci godine, trenutna situacija u Omladinskoj zadruzi je mnogo bolja. Veroljub Djurić, predsednik zadruge u izjavi za Plus radio kaže da posla ima i da je u proseku dnevno angažovano od 70 do 90 članova zadruge.

- Za razliku od ranijih, ove godine manje je klasičnih sezonskih poslova u poljoprivredi, voćarstvu i šumarstvu. Što je mnogo značajnije za zadrugare, više je klasičnih zadrugarskih poslova, koji traju od dva do tri dana. Reč je o poslovima na selidbama, utovarima i istovarima. Ima i težih fizičkih poslova, kao što su iskopi kanala i rovova, na kojima su angažovani iskusniji zadrugari, kaže Djurić.

Veći broj zadrugara angažovan je u selu Senokos na izgradnji Vizitorskog centra, kao i na remontu agregata u Hidroelektrani Zavoj, na Gradskom kupalištu i u hladnjači Lenada. Obaveze prema zadrugarima izmiruju se redovno. Trenutno zadruga broji oko 500 aktivnih članova.