Vi pitate, Svilarov odgovara: Putni pravci prema selima - Sinja Glava, Kamik, Jelovica, Topli Do, put prema Zavojskom jezeru

29. april 2021. 13:30 Gradska hronika Pirot Plus Online

Slaviša Svilarov, direktor Javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta, u jučerašnjem razgovoru, odgovorio je na preko dvadesetak vaših pitanja. Danas izdvajamo nekoliko pitanja, koja su tematski vezana za uređenje putne infrastrukture prema planinskim selima. 

Najpre opšti utisak.

Generalno putna infrastruktura prema selima je zadovoljavajuća, ali naravno da postoje i kritične deonice, koje su uvrštene u Plan kapitalnih investicija za naredne četiri godine, rekao je Svilarov. 

Evo i vaših pitanja

Kada će se rešiti putni pravac s. Rasnica-Pasjač-Sinja glava?

Interesuje me da li će se raditi deonica Prisijan-Kamik.

Put od brane ka Toplom Dolu koji je započet pre par godine kada će se završiti. 

Kada ce se srediti put ka Zavojskom jezeru od Pirota do brane?

Deonica Vrelo - Jelovica