Višegodišnji podaci o broju krava i ovaca u našem kraju poražavajući

07. jul 2023. 13:23 Društvo Pirot Plus Online

Dejan Živić, direktor Veterinarske klinike Pirot, rekao je za portal Pirot Plus onlajn da se ovih dana privodi kraju vakcinacija goveda i vađenje krvi na brucelozu i leukozu. Govoreći o ovim aktivnostima Živić je istakao da su podaci o broju krava poražavajući jer se svake godine smanjuje broj za 10 do 15%.

To je, prema Živićevim rečima, alarmantna situacija, jer subvencije države i opštine sudeći po ovim podacima nisu dovoljne, problem je cena mleka i nedostaje strategija za poljoprivredu.  

Pored ostalog ekipe Veterinarske klinike sprovode akciju vađenja krvi kod ovaca i koza i ispitivanje na brucelozu. Živić naglašava da je i tu zabeležen drastičan pad broja ovaca, a glavni problem je nedostak radne snage.