Većnici dali saglasnost na rebalans budžeta, Plan kapitalnih investicija, Program mera podrške za poljoprivredu... Sednica Skupštine 12. marta

10. mart 2021. 13:48 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U sali Skupštine grada održana je sednica Gradskog veća. Posle usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice Gradskog veća većnici su razmatrali Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada za 2021. godinu i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada pirota za 2021. godinu. Izvestilac o ovoj temi bila je načelnica Odeljenja za privredu i finansije Jagoda Šnele. Po završnom računu iz 2020. godine višak sredstava je u iznosu od 450 miliona dinara i najveći deo planiran je za investiciona ulaganja.

Većnici su razmatrali i Plan kapitalnih investicija za period 2021-2024., a u izradi i predlaganju programa učestvovali su građani i javne ustanove i preduzeća. Povodom toga pripremljen je i emitovan ovom prilikom kratak film o najznačajnijim investicijama u prethodne četiri godine, kao i o investicijama koje su predložili građani i ustanove.

Potom je bilo reči o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada za 2021.godinu; Odluci o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja na teritoriji grada Pirota za period 2021-2023.; Rešenju o davanju saglasnosti na nacrt Javnog ugovora – Ugovora o javno – privatnom partnerstvu – koncesiji za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota i Odluci o izmeni Odluke o javnim parkiralištima. Većnici su razmatrali i Odluku o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima; Odluke iz imovinsko pravne oblasti, Deklaraciju o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu, Izveštaj o radu Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu i izveštaje o radu za 2020. godinu ustanova kulture, Predškolske ustanove, Turističke organizacije, Sportskog centra, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad.

Pri kraju sednice bilo je reči o donošenju operativnog Plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada, Programu održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada, Programu poslovanja JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta “Pirot” za 2021. godinu i Odluci o prenosu prava javne svojine MUP-u Republike Srbije, Policijskoj upravi u Pirotu.

Što se tiče rebalansa budžeta gradonačelnik Vladan Vasić rekao je da je ove godine višak sredstva veći od očekivanog i da tu ima prenešenih obaveza, namenska prenešena sredstva, dosta započetih projekata prenetih da se rade u ovoj godini, ali i novih investicija koje se odnose na nekategorisane puteve, održavanje puteva, eksproprijaciju zemljišta, uređenje novog parking prostora i drugo.

Prema rečima gradonačelnika budžet se svake godine planira oprezno i ističe da je u prva dva meseca realizacija bolja od planiranog.

Kada je reč o kapitalnim investicijama Vasić kaže da su dobro vodili proces izrade plana kapitalnih investicija i da su svi mogli da daju svoje predloge. Dobili su 123 predloga institucija i 116 predloga građana, a komisija je izabrala 15 prioritetnih iz obe kategorije.

Još jedna veoma važna tema bila je program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada za 2021.godinu. Među brojnim podsticajnim merama našla se i jedna nova koja je namenjena ljudima koji se bave ruralnim turizmom. Gradonačelnik Vladan Vasić objašnjava da će tri miliona dinara biti izdvojena za sufinansiranje turističkih kapaciteta u selima, odnosno, da ljudi koji se bave ruralnim turizmom mogu da poboljšaju svoje uslove.

Ove teme naći će se pred odbornicima Skupštine grada na sednici koja će biti održana u petak, 12. marta, sa početkom u 10 časova u sali Doma kulture.