Važeći propisi otežavaju zapošljavanje novih lekara

14. avgust 2014. 12:00 Društvo Pirot Plus Online

U Opštoj bolnici trenutno radi oko 700 radnika, uzimajući u obzir i 16 mladih lekara koji su angažovani na osnovu projekta sa lokalnom samoupravom i Centrom za socijalni rad. Direktor Bolnice, dr Goran Petrović, kaže da su važeći propisi kao i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru otežali zapošljavanje neophodnih radnika u zdravstvu. Ove godine Kadrovski plan nije odobren, tako da svakog meseca šaljemo zahtev Ministarstvu za saglasnot za prijem u radni odnos. Od decembra prošle godine do danas naša bolnica je dobila saglasnost da zaposli jednu medicinsku sestru i dva doktora. Kadrovski plan pirotske Bolnice je 684 radnika, što je ugovoreno sa fondom RFZO. Od stupanja na snagu novih propisa 12 radnika je otišlo u penziju a mi još uvek nismo dobilizamenu za njih, napominje dr Petrović.

Nedavno je u medijima objavljena vest da je vladina Komisija za davanje saglasnosti za dodatno zapošljavanje i radno angažovanje odobrila da se u zdravstvu zaposle još 304 radnika, u 53 zdravstvene ustanove, direktor Bolnice kaže da je za ovu informaciju saznao iz medija i da nema preciznijih podataka.