Utvrđen plan investicija na verskim objektima

26. februar 2013. 10:32 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Predstavnici Komisije za planiranje investicija na verskim objektima obišli su sve objekte na teritoriji opštine radi rangiranja njihovih problema. Aleksandar Ćirić, zamenik predsednika SO Pirot i predsednik Komisije kaže da su u planu radovi na crkvama u Tijabari i Pazaru.

- Odredili smo faze kako ćemo raditi u narednom periodu. U Tijabari je predviđeno unutrašnje uređenje Crkve, a podnet je i projekat za uređenje parohijskog doma. Što se tiče Pazarske crkve tu je predviđena jedna predfaza, to je dovodjenje toplovoda do crkve. Ove godine planiramo i sređivanje ulaza u crkvu, kao i trotoara oko crkve gde se nose litije i izmeštanje prodavnice kao i izgradnju toaleta pored novih crkvenih prodavnica - kaže Ćirić.

Kada je reč o verskim objektima u selima, Ćirić napominje da su gorući problemi u selima Gostuša i Činiglavci.

-U Gostuši imamo dobar primer da su ljudi iz mesne zajednice prikupili sredstva i pokrenuli inicijativu za uređenje. To je jedan pozitivan primer, dok imamo i onih drugačijih primera, gde neko traži pomoć , a reč je o problemu u samoj organizaciji , kao što su na primer čišćenje ulaza u crkvu ili prilaza crkvi i slično – dodao je Ćirić.

Naredne godine u planu je unutrašnje uređenje verskih objekata, kaže Ćirić.