Usvojenim rebalansom, budžet grada na istorijskom maksimumu - blizu 3 milijarde dinara

14. oktobar 2022. 12:57 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Skupštine grada Pirota na kojoj su odbornici usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2022.godinu i Kadrovskog plana Gradske uprave. 

Usvojen je treći rebalans bužeta koji sada iznosi 2 milijarde 909 miliona dinara, što je povećanje od oko 10 posto u odnosu na prethodni rebalans i povećanje od skoro 50 posto u odnosu na inicijalni budžet. Ovo je inače najveći budžet grada Pirota u istoriji. 

Najviše novca iz rebalansa biće opredeljno  za saobraćajnu infrastrukturu, isplatu radova na Otvorenom bazenu, socijalu i ublažavanje energetske krize koja se očekuje, energetsku efikasnost, sportske klubove, medije...

Odbornici su usvojili i Odluku o Planovima i Programima poslovanja sa finsnsijskim planom javnih preduzeća i novim cenovnikom usluga JP Komunalac, JP Vodovod i Kanalizacija i JP za planiranje i uredjivanje gradjevinskog zemljišta. 

Zbog rasta cena, prvenstveno elektične energije, ali i ostalih dodatnih faktora, usvojen je novi cenovnik komunalnih usluga, JP Komunalac - povećanje za 6 posto, a JP Vodovod i kanalizacija za 7 posto (u ovom preduzeću već su najavili i novu korekciju cene već početkom naredne godine). 

Pored ovih tačaka, Odbornici su usvojili i Program energetske efikasnosti grada Pirota za period od marta 2022.do do februara 2025.godine sa planom energetske efikasnosti od marta 2022. do februara 2023. 

O zaključcima sa ove sednice govorili su Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada i Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota.