Usvojen Završni račun grada za 2018. i brojne odluke o životnim temama na sednici Skupštine grada

24. maj 2019. 14:07 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas se održana sednica Skupštine grada Pirota. Pred odbornicima je bilo mnogo tema: Odluka o završnom računu budžeta grada Pirota za 2018. godinu, Plan detaljne regulacije “Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda” u zoni Pirot Istok, Koncesioni akt za poveravanje delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika.

Na samom početku sednice, nezadovoljni što im nije prihvaćen predlog za dopunu dnevnog reda i primedbe na zapisnik sa prošle sednice odbornici "Najbolje za Pirot" dr Žarko Todorović, Zoran Stojanović i Ivan Jovanović napustili su sednicu.

Trojica odbornika u holu ispred sale obrazložili su detaljnije razloge napuštanja sednice.

Komentar o ovome dao je i gradonačelnik Vladan Vasić.

Zapisnik sa prošle sednice usvojen je sa 43 glasa za. Potom je sednica krenula po tačkama dnevnog reda.

Odbornici su velikom većinom, sa 43 glasa za, usvojili Odluku o Završnom računu Budžeta grada Pirota za 2018. godinu. Istaknuto je da su i prihodi i rashodi ostvareni u visokom procentu. Novac je trošen namenski i bez prekoračenja što je potvrdila i eksterna revizija, a jedna od osnovnih karakteristika Budžeta je da je završen sa suficitom.

Načelnica za privredu i finansije, Jagovda Šnele, smatra da bi bilo bolje da nije bilo suficita i da je sav novac utrošen jer bi i pojedini poslovi bili završeni. Do viška je došlo pre svega zbog ušteda prilikom javnih nabavki, rekla je Šnele.

Odbornik, Miloš Colić, je istakao da je u gradskoj kasi u svakom trenutku bilo dovoljno para, svakog dana se raspolagalo sa oko trista miliona dinara, što je sigurno omogućavalo nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i servisiranje određenih poslova .

Odbornici su razmatrali Operativni plan odbrane od poplave za vode II reda , kao i program zaštite životne sredine za period do 2023. godine.

Na dnevnom redu bio je i Plan bezbednosti saobraćaja za ovu godinu i Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.

Posle dužeg vremena razmatran je predlog Rešenja o odredjivanju naziva ulica, kao i Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju kao i saglasnost na idejno rešenje spomen obeležja u Krupcu.

Odbornici su na kraju razmatrali odluke iz imovinsko pravne poblasti, razrešenja i imenovanja i odbornička pitanja.

Po završetku sednice predsednik Skupštine grada Milan Popović prokomentarisao je početak sednice ističući da nije prihvatio dopunu dnevnog reda jer je, kako je rekao, to njegovo pravo. Popović kaže da pojedini odbornici treba da preispitaju da li su kompetentni da se bave određenim pitanjima i da ih komentarišu. Sve ostale tačke dnevnog reda prošle su kako treba, rekao je Popović.

Ljubomir Stojanović iz Odborničke grupe SNS-a, istakao je da sugrađani znaju da je bilo problema gradskog i prigradskog saobraćaja i da je današnjim usvajanjem Koncesionog akta ovaj problem dugoročno rešen. Stojanović je prokomentarisao i Program zaštite životne sredine grada Pirota za period 2019-2023.