Usvojen rebalans budžeta! Višak sredstava usmerava se na brojne značajne projekte i kapitalne investicije

12. mart 2021. 15:48 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Skupštine grada održana je danas u sali Doma kulture. Pre usvajanja zapisnika i početka rada po svim tačkama dnevnog reda gradonačelnik Vladan Vasić pozvao je odbornike da minutom ćutanja odaju poštu tragično nastradaloj A.M. učenici Mlekarske škole i migrantu koji se sinoć utopio u Nišavi. Potom je minutom ćutanja odata pošta Zoranu Đinđiću ubijenom pre 18 godina baš na ovaj dan.

U nastavku je predsednica Skupštine dr Milena Dimitrijević navela preporuke koje koje će uputiti odgovarajućim institucijama za preduzimanje svih mera bezbednosti na Nišavi. Preporuke su jednoglasno usvojene.

Potom je sednica krenula po dnevnom redu. Zapisnik sa prethodne dve sednice usvojen je sa 45 glasova za, a dnevni red sa 48.

Prva i najvažnija tema na ovoj sednici bila je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada za 2021. godinu i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada pirota za 2021. godinu. Sa ovim je odbornike upoznala Jagoda Šnele, načelnica Odeljenja za privredu i finansije.

Dr Žarko Todorović, šef Odborničke grupe “Najbolje za Pirot” javio se da prokomentariše rebalans buidžeta i istakao da njihova odbornička grupa ovu odluku neće podržati.

Na njegovo izlaganje odgovorio je gradonačelnik Vladan Vasić.

Potom su odgovorili i Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada, dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja i Miloš Colić, zamenik gradonačelnika.

Na njihova izlaganja dr Žarko Todorović je imao repliku.

Gradonačelnik Vladan Vasić je odgovorio i na ovo izlaganje dr Žarka Todorovića.

Posle rasprave o rebalansu budžeta ova odluka usvojena sa 44 glasa za.

Potom je odbornicima predstavljen Plan kapitalnih investicija za period od 2021. do 2024. godine. Izvestilac o ovoj temi bio je Aleksandar Ćirić, član Gradskog veća.

O Planu kapitalnih investicija govorio je i gradonačelnik Vladan Vasić navodeći prioritete koji će biti realizovani u predstojećem periodu.

Plan kapitalnih investcija usvojen je sa 47 glasova za.

Usledilo je donošenje Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada za 2021.godinu - usvojena sa 44 glasa za; Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja na teritoriji grada Pirota za period 2021-2023. - usvojena sa glasova 45 za; Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt Javnog ugovora – Ugovora o javno – privatnom partnerstvu – koncesiji za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota - za ovu odluku glasalo je 50 odbornika i Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima - za koju su glasala 44 odbornika.

Takođe, usvojene su i sledeće odluke: Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima - 44 odbornika za; Odluke iz imovinsko pravne oblasti, Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu - 42 odbornika za, Izveštaj o radu Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu i izveštaji o radu za 2020. godinu ustanova kulture, Predškolske ustanove, Turističke organizacije, Sportskog centra, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad - usvojene obe odluke sa 41 glasom.

Sa operativnim Planom odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada odbornike je upoznao Sreten Savov, član Gradskog veća.

Komentar na ovu temu imala je Milinka Nikolić, odbornica iz Odborničke grupe “Najbolje za Pirot”.

Odgovor na njen komentar dao je zamenik gradonačelnika Miloš Colić.

U nastavku su usvojeni i Program održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada i Program poslovanja JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta “Pirot” za 2021. godinu.

Sednica je završena razrešenjima i imenovanjima i odborničkim pitanjima.

Po završetku sednice predsednica Skupštine grada Pirota, dr Milena Dimitrijević, izrazila je nadu da nikada više sednica neće početi minutom ćutanja zbog čega je Skupština i donela odluku da se uputi apel svim odgovornim i nadležnim institucijama da se pojačaju mere zaštite na Nišavi. Kada je reč o toku sednice predsednica je zadovoljna s obzirom da su imali obiman dnevni red, a odluke koje su donete tiču se života svih građana Pirota.

Zamenik gradonačelnika Miloš Colić prokomentarisao je najznačajnije teme o kojima je bilo reči na sednici ističući da će se 465 miliona po rebalansu opredeliti za veoma važne projekte. Takođe, prema njegovim rečima, Plan kapitalnih investicija će u narednim godinama biti dinamički dokument, ali neće zaboraviti i ono što svakodnevni život donosi.

Dr Žrako Todorović iz Odborničke grupe “Najbolje za Pirot” rekao je da su odbili rebalans budžeta jer su smatrali da su poreska opterećenja neravnomerno raspoređena.