Uspešno realizovana dvodnevna obuka za početnike u poslovanju

26. februar 2020. 12:18 Privreda Pirot Plus Online

U prostorijama UOP Komore Pirot 25. i 26. februara održana je dvodnevna obuka za izradu biznis planova na kojoj je prisustvovalo 23 polaznika.

Obuka je sprovedena u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug.

Ciljevi obuke su bili da se učesnici upoznaju sa karakteristikama biznis planova i sa različitim formularima za biznis planove, razviju osnovne veštine planiranja svog biznisa i ovladaju nekim metodama  planiranja kao i kako da popune prijavu sa biznis planom za dodelu bespovratnih sredstava.

Polaznicima obuke su dodeljeni sertifikati koji su priznati prilikom konkurisanja za programe podrške preduzetnicima na javnim pozivima raspisanim od starne relevantnih resornih institucija i Ministarstava, a kandidati koji poseduju ove sertifikate imaće prednost pri konkurisanju u odnosu na one koji ih ne poseduju.