Uskoro separacija otpada na Sanitarnoj deponiji u Pirotu

24. mart 2014. 13:21 Gradska hronika Pirot Plus Online

Regionalna deponija Pirot nastavlja sa postepenom realizacijom svojih planova u cilju unapredjenja posla I efikasnijeg iskorišćenja otpada. Posle završetka projekta na deponiji će ubrzo početi izgradnja Centra za sekundarnu separaciju otpada. Direktor Deponije, Zoran Stanković, kaže da se analiziraju sva pozitivna iskustva postojećih postrojenja kako bi se stvorila dobra osnova za dalju nadgradnju budućeg Centra za separaciju. Već idućeg meseca trebalo bi da bude pokrenuta tenderska procedura za početak izgradnje.Kada Centar za sekundarnu separaciju bude izgradjen sav otpad koji bude dovožen na deponiju, kaže Stanković, najpre će proći odgovarajući tretman. Tek posle toga, najmanji, razgradivi deo odlagao bi se kao I do sada a izdvojeni otpad bi se ponovo koristio.

“ Sve ostale aktivnosti podredili smo glavnoj stvari, a to je priprema jednog kvalitetnog projektnog zadatka kako bismo praktično odredili smernice za konačan Projekat seperacije otpada na samoj depniji. Važno je da te početne korake uradimo na pravilan način kako bismo kasniju nadgradnju lakše realizovali. Želimo da izbegnemo nepredvidjene okolnosti I pokupimo sva raspoloživa iskustva. Nadam se da ćemo narednog meseca pokrenuti tendersku proceduru za početak izgradnje. IZgradnjom Centra za separaciju moći ćemo da dalje plasiramo izdvojeni material koji će služiti kao pogonsko gorivo u energanama, cementarama koje budu zainteresovane za saradnju I tako dalje”-kaže Stanković.