Uskoro separacija komunalnog otpada

15. januar 2013. 12:06 Gradska hronika Pirot Plus Online

Deponovanje otpada na Regionalnu sanitarnu deponiju odvija se po planu. Zoran Stanković, direktor ovog javnog preduzeća, kaže da se dovoz smeća organizuje bez problema i dodaje da je tokom jučerašnjeg dana otpad dopremali samo JP Komunalac iz Pirota.

-U toku jučerašnjeg dana dopremljena je 51 tona komunalnog otpada što je iznad projektovanog nivoa, i to je uobičajeno uzimajući u obzir da je prethodnih dana bio smanjen obim rada. Neki prosek još uvek ne možemo zvanično da iznesemo. Važno je da se uspostavi sistem i da Deponija bude jedino mesto za odlaganje komunalnog otpada za sve četiri opštine – kaže Stanković.

Stanković kaže da je u planu Deponije da se ove godine izgradi postrojenje za sekundarnu separaciju otpada koje će omogućiti da se iz svog otpada koji se prikupi na teritroji okruga izdvoji sve ono što može da se reciklira, odnosno na bilo koji način iskoristi.

-Još uek ne radim sortiranje smeća, procenjujemo rentabilnost ovakvog projekta. U planu je za ovu godinu postavljanje sistema za sekundarnu separaciju otpada, jer to je nešto što će produžiti vek trajanja deponije. Postrojenje za separaciju omogućiće da masu materija koje su odložene uvrstimo u proces reciklaže. Na taj način uključićemo se aktivno u zaštitu životne sredine - kaže Stanković.