Uručeni memorandumi o saradnji partnerima na projektu "Pružimo ruku teže zapošljivim licima“

24. februar 2023. 12:36 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Projekat „Pružimo ruku teže zapošljivim licima“ koji Grad Pirot realizuje uz finansijsku podršku Ministartsva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđena je podrška nezaposlenim licima iz kategorije teže zapošljivih u cilju podizanja nivoa njihovih komptencija radi lakšeg uključivanja na tržište rada, unapređenja njihove zapošljivosti i ekonomskog osnaživanja.
50 lica će imati priliku da dobiju podršku prilikom traženja posla (usluge karijernog vođenja i savetovanja) a 10 će biti uključeno u dvomesečnu obuku direktno kod poslodavaca koji su iskazali potrebu za novom radnom snagom.

Prema rečiima Marka Cenića, menadžera projekta nezaposlenim licima obezbeđena je besplatna podrška karijernih savetnika zahvaljujući kojoj nezaposlena lica dobijaju procenu kompetencija, set obuka u cilju podizanja kompetencija (kako napisati radnu biografiju i motivaciono pismo, kako se pripremiti za intervju sa poslodavcima, pristup savremenim alatima za traženje posla), kreiranje individualnih planova razvoja karijere.

Projekat „Pružimo ruku teže zapošljivim licima” sprovodi se u okviru projekta „Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje”. Tehničku i finansijsku podršku sprovođenju ovog projekta pruža globalni program „Migracije za razvoj IIIˮ koji u Srbiji sprovodi (GIZ) GmbH, u okviru Nemačke razvojne saradnje, rekao je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika

Grad Pirot je u okviru svog Akcionog plana zapošljavanja u okviru Programa "Učenje na radnom mestu" podržao ovaj projekat, rekao je Colić.

O dosadašnjim aktivnostima na projektu govorio je Nenad Petrović, predstavnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. 

Memorandumi o saradnji na projektu potpisani su sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centrom za socijalni rad, RRA Jug, Udruženjem Ternipe, ZZ Nova perspektiva i Udruženjem Atsinkani.

Ovaj Poziv namenjen je svim nezaposlenim teže zapošljivim licima sa teritorije grada Pirota među kojima se poseban akcenat stavlja na:
 Žene, posebno dugoročno nezaposlene žene,
 Mlade do 30 godina,
 Rome,
 Lica bez osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 Lica strosti 50 godina i više,
 Radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći,
 Samohrane roditelje.
Lica koje se uključuju u proces karijernog vođenja i savetovanja moraju se tokom realizacije ove mere prijaviti na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, ukoliko to već nisu.
Za ekonomsko osnaživanje lica kroz uključivanje u proces obuka na radnom mestu mogu aplicirati samo lica koja se pre realizacije procesa obuka nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.