Uporedo sa investicionim radovima Toplana Pirot preduzima neophodne mere za nabavku mazuta

14. avgust 2017. 13:29 Gradska hronika Pirot Plus Online

Ove godine JKP „Toplana“ Pirot završava ciklus velikih investijca. Zahvaljujući kapitalnim radovima nova grejna sezona odvijaće se isključivo iz Energane „Senjak“. Poslednji radovi su pri kraju, a u Toplani su već učinjeni i prvi koraci kako bi se mazut blagovremeno obezbedio. Direktor, Radovan Nikolić, kaže da ni u tom delu neće biti nikakvih problema, dobavljač je izabran, a uredno se izmiruju i stare obaveze prema Robnim rezervama