Ulična akcija “Zaustavimo trgovinu ženama”

11. januar 2013. 13:47 Društvo Pirot Plus Online

Udruženje “Žene juga” u saradnji sa organizacijama Ternipe, Pralipe i Romano Drom realizuju projekat "Zaustavimo trgovinu ženama" uz finansijsku podršku Republičke Kancelarije za ljudska i manjinska prava. U sklopu projekta, pored Guševice je organizovana ulična akcija postavljanja panoa sa informativnim sadržajem i podela promotivnog materijala o trgovini ljudima. Uličnoj akciji prisustvovao je i Dragoljub Acković, zamenik direktora Republičke Kancelarije za ljudska i manjinska prava koji je tom prilikom naglasio značaj akcije

-U ime Kancelarije mogu da podržim ovu akciju. Trudićemo se da učinimo sve što je potrebno, jer trgovina ljudima je veliki problem, ne samo uj Srbiji već u čitavom svetu. Meni je drago što su naše orgnaizacije to uočile i time se bave a još draže mi je što je država to uočila što pokazuje kroz zakonsku regulativu oštrije kazne za ovu negativnu pojavu – kaže Acković.

Acković kaže da je odnos prema Romima u Pirotu na zadovoljavajućem nivou.

-Lično sam veoma zadvoljan kako se u Pirotu ostalo stanovništvo odnsi prema Romima, I mora se imati na umu jedna stvar, to nije od juče, to je staro stotinama godina i nešto je na čemu se radilo. Tako da je iz svih aktivnosti normalno da proistkene takav odnos, koji će nadam se biti još bolji – kaže Acković.

Progpagandni materijal delili su vršnjački edukatori koji su krajem decembra prethodne godine prošli obuku organizovanu od strane nevladine organizacije ASTRA kaže predstavnica udruženja “Žene juga” Gordana Simonović Veljković.

-Projekat se bavi edukacijom Romkinja o ovom aktuelnom problemu. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da sada imamo tim od 10 vršnjačkih edukatora koji sada prenose svoje znanje ne samo svojim vršnjacima već i svojoj okolini. Vršnjačka edukacija je značajna jer se lakše usvaja ono što kažu vrnjaci, ljudi koje poznajemo i sa kojima se družimo kaže Simonovićeva.

Vršnjački edukatori smatraju da je za mlade ljude važno da se uključe u ovakve akcije.

-Uključila sam se u ovu akciju kako bi se upoznala sa ovom temom i volela bih da se zaustavi trgovina ljudima naročito ženama. Mi ćemo naše znanje prenositi dalje. Dopada mi se projekta i bilo mi je interesatno da učim – kaže Stefani Jovanović, vršnjački eduaktor.

Od 17h u prostorijama organizacije Ternipe u romskom naselju biće održano predavanje o trgovini ljudima za Romkinje i predstavnike osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalni rad, Osnovnog i Višeg suda i Tužilaštva u Pirotu. Predavači su Ljiljana Petković, i inspektori Policijske uprave u Pirotu Marijan Manojlović i Dragan Tošić.

U okviru istog projekta u petak 18. januara u Kulturno informativnocm centru “Pralipe” biće organizvoana izložba fotografija Andreja Jovanovića, autorka izložbe je Snežana Golubović.