U toku Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje

15. jul 2021. 11:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Uprava grada Pirota usvojila još jednu odluku, u okviru Akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu, koja se odnosi na Program samozapošljavanja.

Reč je o realizaciji programa za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Ovaj program se realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Grad Pirot učestvuje sa 5 miliona, a Nacionalna služba za zapošljavanje sa 4,75 miliona dinara. Na ovaj način pomoć će dobiti 39 lica.

Subvencija je namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, sa prebivalištem na teritoriji grada Pirota i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara, odnosno 270.000 za nezaposlene osobe sa invaliditetom za osnivanje radnje, zadruge ili nekog drugog oblika preduzetništva.

Javni poziv je otvoren 10. jula, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10. avgust 2021. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Nacionalne službe ili Gradske uprave Pirot. LINK