U Pirotu uspeo Projekat "Participativno budžetiranje"

25. maj 2016. 12:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot učestvovao je, medju 10 lokalnih zajednica u Srbiji, u Projektu Participativno budžetiranje. Treba reći da se veliki broj gradjana uključio u projekat i da su neki od predloga koje su gradjani dali, uključeni u Program Direkcije za izgradnju, što je i osnovna zamisao projekta.

Kako je projekat završen, to će 26.maja u Velikoj sali grada biti održana Konferencija i radionica

Uključivanje građana u budžetski proces, realizovao je Grad Pirot u saradnji sa organizacijama BIRN Srbija i NALED.

Ovaj događaj će takođe biti prilika za razmenu mišljenja o mehanizmima uključivanja predstavnika pirotskih organizacija civilnog društva i drugih građana u buduće procese donošenja odluka u našem gradu. Ovo su dovoljni razlozi da se OCD zainteresovane za realizaciju ovog projeta u procesu donošenja budžeta 2017. godine da se odazovu kako bi bili dogovoreni dalji koraci saradnje.

Konferencija i radionica biće održane u 11.00 časova.

Agenda ovogo dogadjaja je sledeća:

11.00 – 11.15 – Obraćanje gradonačelnika Vladana Vasića i

načelnice odeljenja za privredu i finansije Jagode Šnele

11.15 – 11.45 – Predstavljanje rezultata Participativnog budžetiranja

11.45 – 13.00 – Uključivanje OCD u procese donošenja odluka lokalnih samouprava

.........................................................................................................

Participativno budžetiranje za 2016. godinu u 10 lokalnih zajednica

Trajanje:
Decembar 2014 – Jun 2016

Cilj projekta:
Uvođenjem prakse učešća građana u procesu donošenja odluke o lokalnim budžetima, ovaj projekat za cilj ima da ojača ulogu koju mediji, civilni sektor, predstavnici lokalnih biznisa i građani imaju u demokratskim procesima na lokalu i da ojača kredibilitet odluka javne administracije.

Mesto održavanja:
10 lokalnih zajednica u Srbiji i Beograd

Opis projekta:
Kako bi se definisali prioriteti lokalnih zajednica koji treba da postanu deo novih godišnjih budžeta za 2016. godinu, BIRN zajedno sa predstavnicima lokalnih vlasti planira da sprovede istraživanje među građanima odabranih gradova i opština. Istraživanje kao i ceo proces participativnog budžetiranja pratiće odgovarajuća medijska kampanja i obuka svih relevantnih učesnika u procesu. Osim toga, analiziraće se i pristupačnost informacijama od značaja za građane, putem web sajtova i profila na društvenim mrežama odabranih opština, sa ciljem unapređenja komunikacije sa građanima. Naš projektni tim će, u sklopu učvršćivanja procesa participativnog budžetiranja kao stalne budžetske procedure, insistirati na prihvatanju ove aktivnosti od strane lokalnih samouprava, posebno kroz njeno uključivanje u program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) koji realizuje NALED.

Posebna vrednost projekta je u direktnom uključivanju građana i predstavnika medija i civilnog sektora u sam proces donošenja budžeta i njihovo osposobljavanje za praćenje dalje realizacije planiranih prioritetnih akcija.

Oblast delovanja  • Dobro upravljanje

  • Kampanje

  • Analize javnih politika


Donatori  • Delegacija Evropske unije u Srbiji

  • Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije


Partneri  • NALED