U Pirotu održan sastanak sa direktorom JVP "Srbijavode"

05. februar 2021. 18:43 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Direktor JVP ”Srbijavode” Goran Puzović održao je u Pirotu sastanak sa načelnicom Pirotskog okruga, gradonačelnikom Pirota i predsednicima opština Dimitrovgrad i Bela Palanka, na kome se razgovaralo o nedavnim poplavama na teritoriji okruga i o sanaciji korita reka i kanala, kako bi se sprečilo ponovno plavljenje.

Puzović je rekao da će JVP „Srbijavode“ intervenisati na najkritičnijim mestima, obezbediti bolju propusnu moć korita reke Bistrice, očistiti kanal Rogoz, kanal u Rasnici, korito Kosturske reke i kanala kroz Poljsku Ržanu, kao i sanaciju obala i čišćenje neregulisanog korita deonica reke Nišave u selima Staničenje, Mali Jovanovac, i Veliko selo, što bi bila kratkoročna mera u odbrani od poplava ugroženih područja.

On je rekao da je od Vlade Srbije zatraženo da odobri oko 500 miliona dinara za radove na regulisanju vodotokova i najugroženijih mesta u Nišavskom, Pirotskom i Pčinjskom okrugu.