U Gimnaziji održan zajednički čas putem interneta **Video**

13. decembar 2012. 14:29 Društvo Pirot Plus Online

Saradnja Gimnazije sa ruskom Srednjom školom 644 iz Sankt-Peterburga nastavljena je na savremeni način i to putem internet komunikacije . Škole su danas putem skajpa organizovale zajednički čas. Na početaku časa direktorka ruske škole, Tamara Venorovna Petuhova uputila je pozdravnu reč

Bratislav Krstić, direktror Gimnazije uzvratio je pozdrav

Posle obostranog pozdravljanja direktora škola prikazane su dramatizacije tekstova na ruskom i engleskom jeziku. Učenici Gimnazije kažu da je ovaj vid saradnje odličan i da predstavlja značajan korak u njihovoj komunikaciji sa vršnjacima u inostranstvu. Ovakav tip časa trebalo bi da doprinese formiranju komunikativnih veština kod učenika, i predstavlja jedan od oblika jezičke prakse učenika.